"Would You Like Another Cup Of Tea?", The Landlady Said To T

Câu hỏi :

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions


A. The landlady offered the guest another cup of tea

Bạn đang xem: "Would You Like Another Cup Of Tea?", The Landlady Said To T

B. The landlady invited the guest another cup of tea

C. The landlady had asked whether the guest wanted another cup of tea

D. The landlady had asked if the guest would like another cup of tea


* Hướng dẫn giải

“Would you like + N...?” - câu đề nghị gợi ý. Khi biến đổi sang gián tiếp, ta có thể dùng động từ “offer”. Đáp án là A. offer someone something: phục vụ ai cái gì.

Xem thêm: áo lacoste xịn giá bao nhiêu


Tiếng Anh hay Anh Ngữ (English /ˈɪŋɡlɪʃ/ ) là một ngôn ngữ German Tây, được nói từ thời thời Trung cổ tại Anh, ngày nay là lingua franca toàn cầu.Từ English bắt nguồn từ Angle, một trong những bộ tộc German đã di cư đến Anh (chính từ "Angle" lại bắt nguồn từ bán đảo Anglia (Angeln) bên biển Balt)

Lớp 12 - Năm cuối ở cấp tiểu học, năm học quan trọng nhất trong đời học sinh trải qua bao năm học tập, bao nhiêu kì vọng của người thân xung quanh ta. Những nỗi lo về thi đại học và định hướng tương lai thật là nặng. Hãy tin vào bản thân là mình sẽ làm được rồi tương lai mới chờ đợi các em!

Xem thêm: khoai mỡ bao nhiêu calo

*

Tiểu họcLớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12Phương trình hóa họcĐề thi & kiểm traAppCông nghệ thông tinReview sáchGiải tríĐoc truyện onlineRead novel EnglishTổng hợp mã giảm giá