wave 125i 2021 giá bao nhiêu

giá xe pháo Wave Thái

Giá xe pháo Wave Thái tiên tiến nhất là bao nhiêu? Hiện bên trên giá chỉ xe pháo Wave 125i Thái đang xuất hiện nút niêm yết mê hoặc bên trên những đại lý.

Là một trong mỗi đại lý chuyên nghiệp phân phối hiệu xe này, Minh Long Motor nài cung ứng bảng giá chỉ Wave Thái mới nhất 2023 nhằm mục tiêu trả lời quý khách đang được mong muốn trả dần, tìm hiểu thêm, dễ dàng và đơn giản rộng lớn.

Bạn đang xem: wave 125i 2021 giá bao nhiêu

Giá xe pháo Wave Thái bên trên những đại lý 2023
Màu sắc Hồ Chí Minh Hà Nội
Wave Thái căm: Xanh yên tĩnh đen 85.000.000 86.200.000
Wave Thái căm: Đen 83.000.000 84.200.000
Wave Thái căm: Đỏ yên tĩnh đen 84.000.000 85.200.000
Wave Thái mâm: Xanh yên tĩnh đỏ 87.000.000 88.200.000
Wave Thái mâm: Trắng yên tĩnh đỏ 87.900.000 89.100.000
Wave Thái mâm: Xám yên tĩnh đỏ 87.000.000 88.200.000
Wave Thái mâm: Đen yên tĩnh đỏ 87.000.000 88.200.000
Wave Thái 2023 căm: Xanh 88.000.000 89.200.000
Wave Thái 2023 căm: Đỏ 88.000.000 89.200.000
Wave Thái 2023 mâm: Trắng 90.000.000 91.200.000
Wave Thái 2023 mâm: Đen 90.000.000 91.200.000
 • Giá Wave 125i bánh căm phiên bạn dạng 2023 bên trên những đại lý Sài Gòn là: 83.000.000 – 88.000.000 VND
 • Giá Wave 125i bánh mâm phiên bạn dạng 2023 bên trên những đại lý Sài Gòn là: 87.000.000 – 90.000.000 VND
 • Giá Wave 125i bánh căm phiên bạn dạng 2023 bên trên những đại lý thủ đô là: 84.200.000 – 89.200.000 VND
 • Giá Wave 125i bánh mâm phiên bạn dạng 2023 bên trên những đại lý thủ đô là: 88.200.000 – 91.200.000 VND
 • Giá điểm thủ đô tiếp tục bao hàm phí vận chuyển: 1.200.000 VND
 • Giá bên trên ko bao hàm phí rời khỏi biển khơi số cho những điểm.

Giá xe pháo Wave 125i rời khỏi biển khơi số TP. Hồ Chí Minh

Giá xe pháo Wave Thái rời khỏi biển khơi số bên trên Sài Gòn 2023
Màu sắc Giá VAT Giá rời khỏi biển khơi số
Wave Thái căm: Xanh yên tĩnh đen 85.000.000 93.400.000
Wave Thái căm: Đen 83.000.000 91.400.000
Wave Thái căm: Đỏ yên tĩnh đen 84.000.000 92.400.000
Wave Thái mâm: Xanh yên tĩnh đỏ 87.000.000 95.500.000
Wave Thái mâm: Trắng yên tĩnh đỏ 87.900.000 96.400.000
Wave Thái mâm: Xám yên tĩnh đỏ 87.000.000 95.500.000
Wave Thái mâm: Đen yên tĩnh đỏ 87.000.000 95.500.000
Wave Thái 2023 căm: Xanh 88.000.000 96.400.000
Wave Thái 2023 căm: Đỏ 88.000.000 96.400.000
Wave Thái 2023 mâm: Trắng 90.000.000 98.600.000
Wave Thái 2023 mâm: Đen 90.000.000 98.600.000
 • Giá Honda Wave 125i Thái Lan phiên bạn dạng 2023 rời khỏi biển khơi số bên trên điểm trực nằm trong TP.Sài Gòn là: 91.400.000 VND – 98.600.000 VND
 • Giá hoàn toàn có thể thay cho thay đổi không nhiều theo đòi dịch chuyển thị ngôi trường.

Giá xe pháo Wave Thái 2023 mới ra biển khơi số Hà Nội

Giá xe pháo Wave Thái rời khỏi biển khơi số bên trên thủ đô 2023
Màu sắc Giá VAT Giá rời khỏi biển khơi số
Wave Thái căm: Xanh yên tĩnh đen 85.000.000 94.600.000
Wave Thái căm: Đen 83.000.000 92.600.000
Wave Thái căm: Đỏ yên tĩnh đen 84.000.000 93.600.000
Wave Thái mâm: Xanh yên tĩnh đỏ 87.000.000 96.700.000
Wave Thái mâm: Trắng yên tĩnh đỏ 87.900.000 97.600.000
Wave Thái mâm: Xám yên tĩnh đỏ 87.000.000 96.700.000
Wave Thái mâm: Đen yên tĩnh đỏ 87.000.000 96.700.000
Wave Thái 2023 căm: Xanh 88.000.000 97.600.000
Wave Thái 2023 căm: Đỏ 88.000.000 97.600.000
Wave Thái 2023 mâm: Trắng 90.000.000 99.800.000
Wave Thái 2023 mâm: Đen 90.000.000 99.800.000
 • Giá rời khỏi biển khơi số Honda Wave 125 nhập vào Thái Lan điểm thủ đô, tiếp tục bao hàm phí vận trả là: 92.600.000 VND – 99.800.000 VND
 • Giá hoàn toàn có thể thay cho thay đổi nếu như thâu tóm về bên trên những siêu thị ko nằm trong khối hệ thống Minh Long Motor.

Giá xe pháo Wave 125i 2023 ra biển khơi số TP. Dĩ An

Giá xe pháo Wave Thái rời khỏi biển khơi số bên trên Dĩ An 2023
Màu sắc Giá VAT Giá rời khỏi biển khơi số
Wave Thái căm: Xanh yên tĩnh đen 85.000.000 88.100.000
Wave Thái căm: Đen 83.000.000 86.100.000
Wave Thái căm: Đỏ yên tĩnh đen 84.000.000 87.100.000
Wave Thái mâm: Xanh yên tĩnh đỏ 87.000.000 90.100.000
Wave Thái mâm: Trắng yên tĩnh đỏ 87.900.000 91.000.000
Wave Thái mâm: Xám yên tĩnh đỏ 87.000.000 90.100.000
Wave Thái mâm: Đen yên tĩnh đỏ 87.000.000 90.100.000
Wave Thái 2023 căm: Xanh 88.000.000 91.100.000
Wave Thái 2023 căm: Đỏ 88.000.000 91.100.000
Wave Thái 2023 mâm: Trắng 90.000.000 93.100.000
Wave Thái 2023 mâm: Đen 90.000.000 93.100.000
 • Giá Wave 125i 2023 rời khỏi biển khơi số điểm TP Dĩ An – Bình Dương: 86.100.000 VND – 93.100.000 VND.
 • Giá hoàn toàn có thể thay cho thay đổi không nhiều theo đòi thời hạn.

Giá xe pháo Wave Thái nhập vào ra biển khơi số TP. Biên Hòa

Giá Wave Thái 2023 rời khỏi biển khơi số bên trên TP. Biên Hòa 2023
Màu sắc Giá VAT Giá rời khỏi biển khơi số
Wave Thái căm: Xanh yên tĩnh đen 85.000.000 89.400.000
Wave Thái căm: Đen 83.000.000 87.400.000
Wave Thái căm: Đỏ yên tĩnh đen 84.000.000 88.400.000
Wave Thái mâm: Xanh yên tĩnh đỏ 87.000.000 91.400.000
Wave Thái mâm: Trắng yên tĩnh đỏ 87.900.000 92.300.000
Wave Thái mâm: Xám yên tĩnh đỏ 87.000.000 91.400.000
Wave Thái mâm: Đen yên tĩnh đỏ 87.000.000 91.400.000
Wave Thái 2023 căm: Xanh 88.000.000 92.400.000
Wave Thái 2023 căm: Đỏ 88.000.000 92.400.000
Wave Thái 2023 mâm: Trắng 90.000.000 94.400.000
Wave Thái 2023 mâm: Đen 90.000.000 94.400.000
 • Giá Wave Thái 2023 nhập vào rời khỏi biển khơi số điểm TP Biên Hòa: 87.400.000 – 94.400.000 VND.
 • Giá hoàn toàn có thể thay cho thay đổi không nhiều theo đòi thời hạn.

Giá xe pháo Wave 125 rời khỏi biển khơi số Thị Xã

Giá Wave Thái 2023 rời khỏi biển khơi số bên trên Thị Xã 2023
Màu sắc Giá VAT Giá rời khỏi biển khơi số
Wave Thái căm: Xanh yên tĩnh đen 85.000.000 87.600.000
Wave Thái căm: Đen 83.000.000 85.600.000
Wave Thái căm: Đỏ yên tĩnh đen 84.000.000 86.600.000
Wave Thái mâm: Xanh yên tĩnh đỏ 87.000.000 89.600.000
Wave Thái mâm: Trắng yên tĩnh đỏ 87.900.000 90.500.000
Wave Thái mâm: Xám yên tĩnh đỏ 87.000.000 89.600.000
Wave Thái mâm: Đen yên tĩnh đỏ 87.000.000 89.600.000
Wave Thái 2023 căm: Xanh 88.000.000 90.600.000
Wave Thái 2023 căm: Đỏ 88.000.000 90.600.000
Wave Thái 2023 mâm: Trắng 90.000.000 92.600.000
Wave Thái 2023 mâm: Đen 90.000.000 92.600.000
 • Giá Wave Thái phiên bạn dạng 2023 rời khỏi biển khơi số điểm Thị Xã là: 85.600.000 – 92.600.000 VND
 • Giá hoàn toàn có thể thay cho thay đổi không nhiều theo đòi thời hạn.

Giá xe pháo Wave Thái mới mẻ rời khỏi biển khơi số Huyện Nghệ An

Giá Wave Thái 2023 rời khỏi biển khơi số bên trên Huyện Nghệ An 2023
Màu sắc Giá VAT Giá rời khỏi biển khơi số
Wave Thái căm: Xanh yên tĩnh đen 85.000.000 87.100.000
Wave Thái căm: Đen 83.000.000 85.100.000
Wave Thái căm: Đỏ yên tĩnh đen 84.000.000 86.100.000
Wave Thái mâm: Xanh yên tĩnh đỏ 87.000.000 89.100.000
Wave Thái mâm: Trắng yên tĩnh đỏ 87.900.000 90.000.000
Wave Thái mâm: Xám yên tĩnh đỏ 87.000.000 89.100.000
Wave Thái mâm: Đen yên tĩnh đỏ 87.000.000 89.100.000
Wave Thái 2023 căm: Xanh 88.000.000 90.100.000
Wave Thái 2023 căm: Đỏ 88.000.000 90.100.000
Wave Thái 2023 mâm: Trắng 90.000.000 92.100.000
Wave Thái 2023 mâm: Đen 90.000.000 92.100.000
 • Giá Wave Thái phiên bạn dạng 2023 rời khỏi biển khơi số điểm Huyện Nghệ An là: 85.100.000 – 92.100.000 VND
 • Giá có mức giá trị tìm hiểu thêm mang lại điểm Huyện không giống với nút chênh nghiêng thấp.
 • Giá hoàn toàn có thể thay cho thay đổi không nhiều theo đòi thời hạn.

Hiện bên trên Minh Long Motor có tương hỗ trả canh ty Wave Thái
– Hãy cho tới ngay lập tức những Trụ sở Minh Long Motor sẽ được trả canh ty lãi vay thấp với giấy tờ thủ tục đơn giản và giản dị và sớm nhất vô 15′.
– Chỉ cần thiết CMND và Hộ Khẩu để được tư vấn giá chỉ tiên tiến nhất và công ty trả dần.
– Hotline tư vấn : 0786.0000.36

Đánh giá chỉ xe pháo Wave Thái phiên bạn dạng 2023

Honda Wave Thái phiên bạn dạng tiên tiến nhất 2023 tiếp tục xuất hiện bên trên Minh Long Motor với những nâng cấp về công thái học tập và năng lực lướt bão kể từ giàn vây.

giá xe pháo wave 125i
Honda Wave Thái mới mẻ với bóng căng rộng lớn và giá tiền cũng chất lượng tốt hơn

Hệ thống đèn LED chiếu sáng mới mẻ sở hữu mặt phẳng nhám tăng năng lực phát hiện chất lượng tốt rộng lớn Khi dịch chuyển vô điều khiện thong manh sương, sương vết mờ do bụi. Kích thước xe pháo Từ đó cũng rất được kiểm soát và điều chỉnh trở nên 1931mm mang lại chiều nhiều năm, 1090mm mang lại chiều rộng lớn và độ cao là 711 milimet.

Đèn nhám Wave 125i
Đèn trộn LED nâng cấp sở hữu dạng nhám đẩy mạnh năng lực bám sáng

Ở phiên bạn dạng đợt này đồng hồ thời trang Amber Meter sẽ tiến hành sắp xếp lại nhằm mục tiêu tăng năng lực để ý chất lượng tốt rộng lớn Khi dịch chuyển bên dưới nắng nóng thẳng.

Đồng hồ nước Amber meter
Đồng hồ nước mới mẻ đẹp lung linh hơn với hóa học vật liệu bằng nhựa vô hơp và giới hạn xước xước

Hộc đựng đồ U-Box với dung tích 17 lít kèm theo bình xăng 5.4 lít được sắp xếp bên dưới yên tĩnh xe pháo được cho phép nhằm vừa vặn 1 nón bảo đảm một nửa và những đồ dùng không giống.

Cốp Wave 125i
Cốp Xe U Box mới mẻ sẽ có được phần lòng phẳng lặng rộng lớn mang lại năng lực thắt chặt và cố định chất lượng tốt hơn

Động cơ nâng cấp tiết kiệm ngân sách nhiên liệu

Wave Thái 125 được chuẩn bị khối mô tơ SOHC, 4 thì, dung tích 124,89 cc mang lại năng lực sinh ra hiệu suất cực lớn 9 sức ngựa bên trên 7.500 vòng/phút và tế bào men xoắn cực lớn 10 Nm bên trên 5.500 vòng/phút.

Động cơ Wave Thái cải tiến
Động cơ Wave Thái được review là mô tơ bền vững nhất của Honda

Để đáp ứng tiêu xài chuẩn chỉnh khí thải càng ngày càng nghiêm ngặt rộng lớn, kiểu xe pháo Thái Lan này đã và đang được kiểm soát và điều chỉnh vật liệu sườn gầm kể từ ê cắt giảm lượng và tăng hiệu suất dùng nhiên liệu hiệu suất cao rộng lớn.

Theo ê phiên bạn dạng Wave Thái 2023 mới mẻ tiếp tục tiêu chí thụ 1.4 lít mang lại 100 km. Và bên trên thực tiễn các bạn trọn vẹn hoàn toàn có thể dịch chuyển quãng lối lên đến mức 350 km chỉ với một đợt hấp thụ đẫy nhiên liệu.

Wave Thái màu sắc mới mẻ tiết kiệm ngân sách xăng
Wave 125i vừa được review là khá tiết kiệm ngân sách nhiên liệu

Ngoài rời khỏi khối hệ thống năng lượng điện của xe pháo đã và đang được thay cho thế dạng lỗ cắm được cho phép người tiêu dùng dễ dàng và đơn giản thay cho thế rộng lớn. Hạn chế cháy và nổ rưa rứa tăng tuổi hạc lâu mang lại bình năng lượng điện.

Giá Wave 125i bánh căm
Phiên bạn dạng Wave mới mẻ đáng tin cậy rộng lớn vẫn lưu giữ giá chỉ cũ

Tóm lại: Honda Wave Thái 125 là kiểu xe pháo khá tiết kiệm ngân sách và thích hợp mang lại từng đối tượng người dùng. Nếu như các bạn đang được mò mẫm tìm tòi một kiểu xe pháo không lịch kịch và thích mắt cho tất cả mái ấm gia đình thì Honda Wave 125i được xem là kiểu xe pháo các bạn ko thể bỏ dở.

CN1: Số 27 lối M, Khu TTHC Dĩ An, Dĩ An, Bình Dương (Gần khu dã ngoại công viên nước Dĩ An) - 0967.674.456

Xem thêm: iphone 7 lock giá bao nhiêu

CN2: 869 Quang Trung – Phường 12 – Quận. Gò Vấp (Gần Ủy Ban Nhân Dân Phường 12 Quận Gò Vấp) - 0286.257.8618 – 0969.530.699

CN3: Số 58-60 Quốc Lộ 1K, Phường.Linh Xuân, Q.Thủ Đức, TP.Sài Gòn (Gần cầu vượt lên trên Linh Xuân) -089.8888.618

CN4: SỐ 72-74 Đinh Sở Lĩnh, Phường.26, Q. Quận Bình Thạnh, TP.Sài Gòn (Cách BX Miền Đông 500m) - 089.8888.816

CN5: 19/21 Thủ Khoa Huân, TP. Thuận An, Bình Dương (gần trượt tía Hài Mỹ - đối lập Karaoke Galaxy) - 097.515.6879

CN6: 39 Nguyễn Tất Thành, Phường.Thủy Dương, TX.Hương Thủy, Thừa Thiên Huế (Cách bến xe pháo phía nam giới 300m) - 084.984.8668

CN7: 770 Trường Chinh, Phường.15, Q.Tân Bình, TP.Sài Gòn (Đối diện Mercedes Benz ) - 09678.41.939

CN8: 117A Lê Văn Khương, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP.Sài Gòn (Cách cầu vượt lên trên Tân Thới Hiệp 500m) - 0902.701.345

CN9: 40 Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long A, Quận 9, TP.Sài Gòn (Cách ngã tư đường Bình Thái 500m) - 0768.0000.36

CN10: 41-43 lũy chào bán bích, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú - 0909.949.413

CN11: 1260 Kha Vạn Cân, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức - 0918.868.357

Xem thêm: kanji có bao nhiêu chữ

CN12: T1/60 Thủ Khoa Huân,Phường Thuận Giao, TP Thuận An - 097 515 68 79

CN13: 88 Hùng Vương, phường Phú Nhuận, TP.HCM Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế - 0846 268 768

CN14: 197B Lê Văn Việt, Phường Hiệp Phú, Quận Thủ Đức - 033 6066336