võng xếp duy lợi giá bao nhiêu

logo-duy-loi-vuong

BẢNG GIÁ BÁN LẺ CÁC SẢN PHẨM DUY LỢI

Điện thoại: (028) 3754 5011 -3754 5012    -   Hotline: 0933 888 888 - 0934 888 888 - 0903 03 03 03

Bạn đang xem: võng xếp duy lợi giá bao nhiêu

Áp dụng từ thời điểm ngày 01/01/2020

Bảng giá chỉ võng xếp loại qúa sướng

Cỡ

Sản phẩm

Nhỏ Lớn Đại
1 cỗ vòng xếp thép ( bao gồm có: sườn võng xếp thép đựng vô túi xách tay, võng lưới đựng vào bên trong túi giấy tờ và kim cương tặng 5 móc bầy trang bị )

798,000

1,038,000

1,158,000

1 cỗ võng xếp inox ( bao gồm có: sườn võng xếp inox đựng vô túi xách tay, võng lưới đựng vào bên trong túi giấy tờ và kim cương tặng 5 móc bầy trang bị ) 1,298,000 1,438,000 1,758,000
Khung võng xếp thép (gồm có: sườn võng xếp thép đựng vào bên trong túi xách) 499,000 699,000 799,000
Khung võng xếp inox (gồm có: sườn võng xếp inox đựng vào bên trong túi xách) 999,000 1,099,000 1,399,000
Võng lưới (đựng vào bên trong túi giấy)
299,000 339,000 359,000
Túi xách đựng sườn võng xếp 79,000 89,000 99,000

Bảng giá chỉ ghế - nệm xếp loại nằm trong sướng

Cỡ

Sản phẩm

Nhỏ Lớn Đại
Ghế - nệm xếp thép ( bao gồm có: sườn ghế - nệm xếp thép đựng vô túi xách tay và kim cương tặng 5 móc bầy trang bị )

789,000

889,000

989,000

Xem thêm: ốc mỡ bao nhiêu 1kg

Ghế - nệm xếp inox ( bao gồm có: sườn ghế - nệm xếp thép đựng vô túi xách tay và kim cương tặng 5 móc bầy trang bị ) 990,000 1,189,000 1,389,000
Ghế - nệm xếp thép chân ( bao gồm có: sườn ghế - nệm xếp thép đựng vô túi xách tay và kim cương tặng 5 móc bầy trang bị )   939,000  
Vải bạt giường 159,000 169,000 179,000
Túi xách đựng ghế - nệm xếp 108,000 118,000 128,000

Bảng giá chỉ giá thành bầy trang bị mưu trí 1 nhánh

Sản phẩm

Giá
Giá bầy trang bị Inox 1 nhánh (gồm có: giá chỉ bầy trang bị Inox 1 nhánh đựng vô túi xách tay  và kim cương tặng 5 móc bầy đồ) 398,000

Bảng giá chỉ giá thành bầy trang bị xếp mưu trí 2 nhánh

Sản phẩm

Giá
Giá bầy trang bị mưu trí Inox 2 nhánh (gồm có: giá chỉ bầy trang bị mưu trí Inox 2 nhánh đựng vô túi xách tay và kim cương tặng 5 móc bầy đồ) 698,000

Bảng giá chỉ giá thành bầy khăn xếp

Sản phẩm

Giá

Giá bầy khăn đóng Inox 2 nhánh (gồm có: giá chỉ bầy khăn Inox 2 nhánh đựng vô thùng carton ) 119,000
Giá bầy khăn đóng Inox 3 nhánh (gồm có: giá chỉ bầy khăn đóng Inox 3 nhánh đựng vô thùng carton ) 149,000
Giá bầy khăn đóng Inox 4 nhánh (gồm có: giá chỉ bầy khăn đóng Inox 4 nhánh đựng vô thùng carton ) 189,000

Bảng giá chỉ giá thành bầy trang bị mưu trí 1 nhánh ngắn 

Sản phẩm

Giá

Giá bầy trang bị Inox 1 nhánh ngắn ngủi (gồm có: giá chỉ bầy trang bị Inox 1 nhánh đựng vô túi xách tay  và kim cương tặng 5 móc bầy đồ) 349,000

Xem thêm: airpod i12 giá bao nhiêu

Bảng giá chỉ giá thành bầy trang bị xếp mưu trí 2 nhánh ngắn

Sản phẩm

Giá

Giá bầy trang bị mưu trí Inox 2 nhánh ngắn ngủi (gồm có: giá chỉ bầy trang bị mưu trí Inox 2 nhánh đựng vô túi xách tay và kim cương tặng 5 móc bầy đồ) 639,000

moc-bang-gia-ban-le