Toán 9 Bài 52 Trang 30 Sgk Toán 9 Tập 1, Giải Bài 52 Trang 30

Giải bài 52 trang 30 SGK Toán 9 tập 1. Trục căn thức ở mẫu với giả thiết các biểu thức chữ đều có nghĩa:


Đề bài

Bạn đang xem: Toán 9 Bài 52 Trang 30 Sgk Toán 9 Tập 1, Giải Bài 52 Trang 30

Trục căn thức ở mẫu với giả thiết các biểu thức chữ đều có nghĩa:

\(\dfrac{2}{\sqrt{6}-\sqrt{5}};\,\,\ \dfrac{3}{\sqrt{10}+\sqrt{7}};\,\,\, \dfrac{1}{\sqrt{x}-\sqrt{y}};\,\,\, \dfrac{2ab}{\sqrt{a}-\sqrt{b}}\).

Xem thêm: 1cm3 bằng bao nhiêu l


Toán lớp 9: Đường tròn nội tiếp. Đường tròn ngoại tiếp


Ôn tập hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn


Toán lớp 9: Công thức nghiệm của phương trình bậc hai


Bài 8: Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp


Bài 6: Cung chứa góc


Bài 4: Công thức nghiệm của phương trình bậc hai


Tải sách tham khảo


*

Trọn bộ sách giáo khoa toán 9 tập 1,2


Tải về· 36,7K
*

Sách bài tập Toán 9 tập 1, tập 2


Tải về· 20,4K
*

Nâng cao và phát triển toán 9 tập 1 - Vũ Hữu Bình


Tải về· 20,3K
*

Nâng cao và phát triển toán 9 tập 2 - Vũ Hữu Bình


Tải về· 12,2K

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán 9


Tải về· 11,6K

125 đề thi học sinh giỏi toán lớp 9 (có đáp án và lời giải chi tiết)


Tải về· 10,4K

Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán Hình Học 9


Tải về· 9,6K

101 tài liệu luyện thi HSG Toán 9 và thi vào lớp 10 chuyên


Tải về· 9,32K

Bài giải liên quan


Bài 48 trang 29 SGK Toán 9 tập 1
Bài 49 trang 29 SGK Toán 9 tập 1
Bài 50 trang 30 SGK Toán 9 tập 1
Bài 51 trang 30 SGK Toán 9 tập 1
Bài 52 trang 30 SGK Toán 9 tập 1
Bài 53 trang 30 SGK Toán 9 tập 1
Bài 54 trang 30 SGK Toán 9 tập 1
Bài 55 trang 30 SGK Toán 9 tập 1
Bài 56 trang 30 SGK Toán 9 tập 1
Bài 57 trang 30 SGK Toán 9 tập 1
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7 - Chương 1 - Đại số 9
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 7 - Chương 1 - Đại số 9
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 7 - Chương 1 - Đại số 9
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 7 - Chương 1 - Đại số 9
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 7 - Chương 1 - Đại số 9
Trả lời câu hỏi 1 Bài 7 trang 28 SGK Toán 9 Tập 1
Trả lời câu hỏi 2 Bài 7 trang 29 Toán 9 Tập 1

Bài học liên quan


Bài 1. Căn bậc hai
Bài 2. Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức
Bài 3. Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương
Bài 4. Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương
Bài 5. Bảng Căn bậc hai
Bài 6. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai
Bài 8. Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai
Bài 9. Căn bậc ba
Bài 1. Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số
Bài 2. Hàm số bậc nhất
Bài 3. Đồ thị của hàm số y = ax + b (a ≠ 0)
Bài 4. Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau
Bài 5. Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0).
Ôn tập chương I – Căn bậc hai. Căn bậc ba
Ôn tập chương II – Hàm số bậc nhất
Bài 7. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai (tiếp theo)
Đề kiểm tra 15 phút - Chương I - Đại số 9
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương I - Đại số 9
Đề kiểm tra 15 phút - Chương 2 - Đại số 9
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 2 - Đại số 9

Bạn học lớp mấy?

Lớp 1Lớp 2Lớp 3Lớp 4Lớp 5Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12

Từ khóa