Tại Một Vị Trí Trong Môi Trường Truyền Âm Khi Cường Độ Âm Tăng Gấp 10 Lần

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

*

Tại một vị trí trong môi trường truyền âm, khi cường độ âm tăng gấp 10 lần giá trị cường độ âm ban đầu thì mức cường độ âm

Bạn đang xem: Tại Một Vị Trí Trong Môi Trường Truyền Âm Khi Cường Độ Âm Tăng Gấp 10 Lần

A. giảm đi 10

B. giảm đi 10 dB

C. tăng thêm 10 dB. 

D. tăng thêm 10 B


*

*


Tại một vị trí trong môi trường truyền âm, khi mức cường độ âm tăng thêm 20 dB thì cường độ âm tại đó tăng gấp bao nhiêu lần so với giá trị ban đầu ?

A. 10 lần

B. 20 lần

C. 100 lần

D. 200 lần


Tại một vị trí trong môi trường truyền âm, khi cường độ âm tăng gấp 10 lần giá trị cường độ âm ban đầu thì mức cường độ âm

A. giảm đi 10B

B. tăng thêm 10B

C. tăng thêm 10dB

D. giảm đi 10dB


Tại một vị trí trong môi trường truyền âm, khi cường độ âm tăng gấp 10 lần giá trụ cường độ âm ban đầu thì mức cường độ âm 

A. giảm đi 10 B.

Xem thêm: dây sạc iphone 5 bao nhiêu tiền

B. tăng thêm 10 B.

C. tăng thêm 10 dB. 

D. giảm đi 10 dB


Một sóng âm truyền trong một môi trường. Biết cường độ âm tại một điểm gấp 100 lần cường độ âm chuẩn của âm đó thì mức cường độ âm tại điểm đó là

A. 10 dB. B. 100 dB C. 20 dB. D. 50 dB.


Khi mức cường độ âm tại một điểm trong môi trường truyền âm tăng thêm 70 dB thì cường độ âm tại điểm đó tăng

A. 107 lần.

B. 106 lần.

C. 105 lần.

D. 103 lần.


Cường độ âm tại một điểm trong môi trường truyền âm là 10 - 4 w/ m 2 . Biết cường độ âm chuẩn là 10 - 12 w/ m 2 . Mức cường độ âm tại điểm đó bằng

A. 80 dB. B. 8 dB. C. 0,8 dB. D. 80 B.


Tại một điểm trong môi trường truyền âm có cường độ âm là I W/m2. Để tại đó mức cường độ âm tăng thêm 20 dB thì cường độ âm tại điểm đó bằng

A. 20.I W/m2.

B. I + 20 W/m2.

C. I + 100 W/m2.

D. 100.I W/m2.


Xem thêm: máy vắt cam sokany giá bao nhiêu

Một nguồn điểm O phát sóng âm có công suất không đổi trong một môi trường truyền âm đẳng hướng và không hấp thụ âm. Một thiết bị đo mức cường độ âm chuyển động thẳng đều từ A về O với tốc độ 5 m/s . Khi đến điểm B cách nguồn 10 m thì mức cường độ âm tăng thêm 20 dB. Thời gian để thiết thiết bị đo đó chuyển động từ A đến B là