ronaldo có bao nhiêu con

Nếu ko thất lạc cậu nam nhi vô cặp tuy vậy sinh, Cristiano Ronaldo và những con cái vẫn rất có thể tạo ra trở thành team soccer Sảnh 7 người.