Cách Tính Quãng Đường Lớn Nhất Vật Đi Được Trong Khoảng Thời Gian 0 < ∆T < T/2

Để giải bài toán này các bạn sử dụng công thức tính và sơ đồ tính nhanh. Qua bài toán này các bạn sẽ tính được vận tốc lớn nhất và nhỏ nhất trong khoảng thời gian cần tính.


*

Bạn đang xem: Cách Tính Quãng Đường Lớn Nhất Vật Đi Được Trong Khoảng Thời Gian 0 < ∆T < T/2

Bài tập 

Bài 1: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox, quanh vị trí cân bằng O với biên độ A và chu kỳ T. Trong khoảng thời gian T/4, quãng đường lớn nhất mà vật có thể đi được là:

 A. A B. \(\sqrt{2}\)A C. \(\sqrt{3}\)A   D. 1,5A. HD: Lập luận như trên ta có:- Δφ = ωΔt = \(\frac{2\pi }{T}.\frac{T}{4}=\frac{\pi }{2}\Rightarrow S_{max}=2Asin\frac{\Delta \varphi }{2}=2Asin\frac{\pi }{4}=\sqrt{2}A\)

Bài 2:   Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 4cos(4πt + π/3). Tính quãng đường lớn nhất mà vật đi được trong khoảng thời gian Dt = 1/6 (s):

A. 4\(\sqrt{3}\)cm. B. 3\(\sqrt{3}\)cm. C.\(\sqrt{3}\) cm. D. 2\(\sqrt{3}\)cm.

Bài 3:   Một con lắc lò xo gồm một lò xo có độ cứng k = 100N/m và vật có khối lượng m = 250g, dao động điều hoà với biên độ A = 6cm. Chọn gốc thời gian t = 0 lúc vật qua VTCB. Quãng đường vật đi được trong 10π (s) đầu tiên là:

A. 9m. B. 24m. C. 6m. D. 1m.

Bài 4: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 4cos(4πt + π/3) cm. Tính quãng đường bé nhất mà vật đi được trong khoảng thời gian ∆t = 1/6 (s):

A.\(\sqrt{3}\) cm B. 1 cm C. 3\(\sqrt{3}\)cm D. \(\sqrt{3}\)cm

Xem thêm: xe đạp điện 133s đi được bao nhiêu km

Chú ý:  Nhìn sơ đồ các bạn suy ra đáp án nhanh, nếu không nhớ sơ đồ các bạn phải nhớ công thức tính nha.

*

 Đáp án : 1B-2A-3-4A

Bạn đọc tải file đính kèm tại đây:

Tải về

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Vật lý lớp 12 - Xem ngay

Xem thêm: điện thoại samsung a01 giá bao nhiêu