Toán Lớp 5 Trang 177, 178 Luyện Tập Chung Trang 177 Lớp 5, Luyện Tập Chung

Tính:a) 6,78 – (8,951 + 4,784) : 2,05 ;b) 6 giờ 45 phút + 14 giờ 30 phút : 5.Tìm số trung bình cộng của:


Tính:

Bạn đang xem: Toán Lớp 5 Trang 177, 178 Luyện Tập Chung Trang 177 Lớp 5, Luyện Tập Chung

a) 6,78 – (8,951 + 4,784) : 2,05 ;

b) 6 giờ 45 phút + 14 giờ 30 phút : 5.

Phương pháp giải:

- Biểu thức có dấu ngoặc thì tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

- Biểu thức có phép tính chia, phép cộng và phép trừ thì ta thực hiện tính phép chia trước, thực hiện phép cộng, phép trừ sau.

Lời giải chi tiết:

a) 6,78 – (8,951 + 4,784) : 2,05

= 6,78 – 13,735 : 2,05

= 6,78 – 6,7 = 0,08. 

b) 6 giờ 45 phút + 14 giờ 30 phút : 5

= 6 giờ 45 phút + 2 giờ 54 phút

= 8 giờ 99 phút (99 phút = 1 giờ 39 phút)

= 9 giờ 39 phút.

 

 

 


Bài 2


Video hướng dẫn giải


Tìm số trung bình cộng của:

a) \(19 ; 34\) và \(46.\)

b) \(2,4 ; 2,7 ; 3,5\) và \(3,8.\)

Phương pháp giải:

Trung bình cộng = tổng : số các số hạng.

Lời giải chi tiết:

a) Số trung bình cộng của \(19 ; 34\) và \(46\) là: 

\((19 + 34 + 46 ) : 3 = 33\)

b) Số trung bình cộng của \(2,4 ; 2,7 ; 3,5\) và \(3,8\) là:

\((2,4 + 2,7 + 3,5 + 3,8 ) : 4 = 3,1.\)

Đáp số: a) \(33\) ;

b) \(3,1.\)


Bài 3


Video hướng dẫn giải


Một lớp học có 19 học sinh trai, số học sinh gái nhiều hơn số học sinh trai 2 bạn. Hỏi lớp đó có bao nhiêu phần trăm học sinh trai, bao nhiêu phần trăm học sinh gái ?

Phương pháp giải:

- Tìm số học sinh gái = số học sinh trai + 2 học sinh.

- Tìm số học sinh cả lớp.

- Để tìm tỉ số phần trăm của số học sinh gái và số học sinh cả lớp thì ta sẽ tìm thương giữa số học sinh gái và số học sinh cả lớp, sau đó nhân thương đó với 100 và viết thêm kí hiệu % vào bên phải tích tìm được.

- Làm tương tự để tìm tỉ số phần trăm của số học sinh trai và số học sinh cả lớp.

Lời giải chi tiết:

Số học sinh gái của lớp là:

\(19 + 2 = 21\) (học sinh)

Số học sinh cả lớp là:

\(19 + 21 = 40\) (học sinh)

Tỉ số phần trăm học sinh trai và học sinh cả lớp là: 

\(19 : 40 = 0,475 = 47,5\%.\)

Tỉ số phần trăm học sinh gái và học sinh cả lớp là:

\(21 : 40 =0,525 = 52,5\%\)

Đáp số: Học sinh trai: \(47,5\% \);

Xem thêm: 1kg giấy bao nhiêu tiền

Học sinh gái: \(52,5\%.\)


Bài 4


Video hướng dẫn giải


Một thư viện có 6000 quyển sách. Cứ sau mỗi năm số sách của thư viện lại được tăng thêm 20% (so với số sách của năm trước). Hỏi sau hai năm thư viện đó có tất cả bao nhiêu quyển sách ?

Phương pháp giải:

- Tìm số sách tăng lên mỗi năm theo quy tắc:

Muốn tìm a% của B ta có thể lấy B chia cho 100 rồi nhân với a hoặc lấy B nhân với a rồi chia cho 100.

- Số sách sau năm thứ nhất = Số sách ban đầu + số sách tăng thêm so với ban đầu.

- Số sách sau năm thứ hai = Số sách sau năm thứ nhất + số sách tăng thêm so với năm thứ nhất.

Lời giải chi tiết:

So với ban đầu, năm thứ nhất thư viện tăng thêm số quyển sách là:

6000 : 100 x 20 = 1200 (quyển)

Sau năm thứ nhất thư viện có tất cả số quyển sách là:

6000 + 1200 = 7200 (quyển)

So với năm thứ nhất, năm thứ hai thư viện tăng thêm số quyển sách là:

7200 : 100 x 20 = 1440 (quyển)

Sau năm thứ hai thư viện có tất cả số quyển sách là:

7200 + 1440 = 8640 (quyển)

Đáp số: 8640 quyển sách.


Bài 5


Video hướng dẫn giải


Một tàu thủy khi xuôi dòng có vận tốc 28,4km/giờ, khi ngược dòng có vận tốc 18,6km/giờ. Tính vận tốc của tàu thủy khi nước lặng và vận tốc của dòng nước.

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức:

Vận tốc dòng nước = (Vận tốc xuôi dòng - Vận tốc ngược dòng) : 2

Vận tốc tàu thủy khi nước lặng = Vận tốc xuôi dòng - Vận tốc dòng nước

Lời giải chi tiết:

Vận tốc của dòng nước là:

(28,4 – 18,6) : 2 = 4,9 (km/giờ)

Vận tốc của tàu thủy khi nước lặng là:

28,4 - 4,9 = 23,5 (km/giờ)

Đáp số: Vận tốc khi nước lặng: 23,5km/giờ ;

Vận tốc dòng nước: 4,9 km/giờ.


*
Bình luận
*
Chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.6 trên 42 phiếu
Bài tiếp theo
*


Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay


Báo lỗi - Góp ý

*
*
*


TẢI APP ĐỂ XEM OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp nguyenkhuyendn.edu.vn


Gửi góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã sử dụng nguyenkhuyendn.edu.vn. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!


Họ và tên:


Gửi Hủy bỏ

Liên hệ | Chính sách

*

*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Xem thêm: z1000 giá bao nhiêu 2020

Cho phép nguyenkhuyendn.edu.vn gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.