lời bài thơ bé làm bao nhiêu nghề

Bé nghịch ngợm thực hiện công nhân nề
Xây nên bao mái ấm cửa ngõ.

Bé nghịch ngợm thực hiện công nhân mỏ
Đào lên thiệt nhiều kêu ca.

Bạn đang xem: lời bài thơ bé làm bao nhiêu nghề

Bé nghịch ngợm thực hiện công nhân hàn
Nối nhịp cầu non sông.

Bé nghịch ngợm thực hiện thầy thuốc
Chữa căn bệnh mang đến người xem.

Xem thêm: nguyễn văn tài tiktok sinh năm bao nhiêu

Bé nghịch ngợm thực hiện cô nuôi
Xúc cơm trắng mang đến con cháu nhỏ nhắn.

Xem thêm: lamborghini aventador giá bao nhiêu

Một ngày ở trong nhà trẻ
Bé thực hiện từng nào nghề

Chiều u cho tới đón về
Bé lại là… khuôn mẫu Cún.

Tác giả: Yến Thảo.

Bài thơ Bé thực hiện từng nào nghề
Bài thơ Bé thực hiện từng nào nghề: Bé nghịch ngợm thực hiện thợ hồ, Xây nên bao mái ấm cửa ngõ. Bé nghịch ngợm thực hiện công nhân mỏ, Đào lên thiệt nhiều kêu ca. Bé nghịch ngợm thực hiện công nhân hàn, Nối nhịp cầu non sông.
Bé thực hiện từng nào nghề
Bài thơ Bé thực hiện từng nào nghề: Bé nghịch ngợm thực hiện thợ hồ, Xây nên bao mái ấm cửa ngõ. Bé nghịch ngợm thực hiện công nhân mỏ, Đào lên thiệt nhiều kêu ca. Bé nghịch ngợm thực hiện công nhân hàn, Nối nhịp cầu non sông.
Hình hình họa Bài thơ Em thực hiện công nhân xây
Bài thơ Em thực hiện công nhân xây: Em thực hiện chú công nhân, Xây những mái ấm. Cho bà, mang đến u, Cho chị, mang đến phụ thân.