lô 74 bao nhiêu ngày chưa ra

Các đo đếm cơ phiên bản xổ số kiến thiết Miền Bắc (lô) cho tới KQXS Ngày 19/10/2023

Những cặp số ko xuất hiện tại lâu nhất:

41  ( 13 ngày )

14  ( 11 ngày )

Bạn đang xem: lô 74 bao nhiêu ngày chưa ra

69  ( 11 ngày )

70  ( 10 ngày )

18  ( 9 ngày )

23  ( 9 ngày )

63  ( 9 ngày )

01  ( 8 ngày )

Xem thêm: oculus rift giá bao nhiêu

89  ( 8 ngày )

Các cặp số đi ra tiếp tục Miền Bắc:

04 ( 2 Ngày ) ( gấp đôi )

08 ( 2 Ngày ) ( gấp đôi )

27 ( 2 Ngày ) ( gấp đôi )

42 ( 2 Ngày ) ( gấp đôi )

Xem thêm: chim bồ câu ấp bao nhiêu ngày

48 ( 2 Ngày ) ( gấp đôi )

72 ( 2 Ngày ) ( gấp đôi )

73 ( 2 Ngày ) ( gấp đôi )

Các cặp số xuất hiện tại tối đa vô 3 ngày:

67 ( 3 Lần ) Tăng 1
00 ( 2 Lần ) Giảm 1
03 ( 2 Lần ) Tăng 1
04 ( 2 Lần ) Tăng 1
06 ( 2 Lần ) Không tăng
07 ( 2 Lần ) Không tăng
08 ( 2 Lần ) Tăng 1
17 ( 2 Lần ) Không tăng
27 ( 2 Lần ) Tăng 1
42 ( 2 Lần ) Tăng 1
47 ( 2 Lần ) Giảm 1
48 ( 2 Lần ) Tăng 1
49 ( 2 Lần ) Không tăng
56 ( 2 Lần ) Không tăng
72 ( 2 Lần ) Tăng 1
73 ( 2 Lần ) Tăng 1
76 ( 2 Lần ) Giảm 1
78 ( 2 Lần ) Không tăng
85 ( 2 Lần ) Tăng 1
88 ( 2 Lần ) Không tăng
91 ( 2 Lần ) Không tăng
94 ( 2 Lần ) Không tăng
95 ( 2 Lần ) Tăng 1

Các cặp số xuất hiện tại tối đa vô 7 ngày:

29 ( 5 Lần ) Không tăng
00 ( 4 Lần ) Không tăng
24 ( 4 Lần ) Tăng 1
35 ( 4 Lần ) Giảm 1
47 ( 4 Lần ) Không tăng
50 ( 4 Lần ) Không tăng
55 ( 4 Lần ) Không tăng
59 ( 4 Lần ) Tăng 1
72 ( 4 Lần ) Tăng 1
76 ( 4 Lần ) Giảm 1
79 ( 4 Lần ) Không tăng
86 ( 4 Lần ) Tăng 1
94 ( 4 Lần ) Không tăng

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" vô ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
14 Lần 3 0 6 Lần 3
5 Lần 3 1 5 Lần 1
9 Lần 0 2 8 Lần 2
5 Lần 2 3 6 Lần 1
10 Lần 0 4 9 Lần 1
4 Lần 2 5 7 Lần 0
5 Lần 1 6 10 Lần 0
11 Lần 1 7 13 Lần 0
9 Lần 3 8 10 Lần 2
9 Lần 1 9 7 Lần 4