Giải Bài Tập Trong Sách Bài Tập Vật Lý 10 Nâng Cao Hay Nhất, Giải Bài Tập Vật Lý 10 Nâng Cao

Bài 2.39 trang 27 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. Từ đó : \(n \ge {1 \over {2\pi }}\sqrt {{g \over {{\mu _n}r}}} \approx 2,88\) vòng/giây \( \approx 173\) vòng/phút.. CHƯƠNG II: ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM

Trong thiết bị ở Hình 2.13, bình hình trụ có bán kính r = 10 cm. Ta để một vật nhỏ áp vào thành trong của bình. Hệ số ma sát nghỉ giữa thành bình và vật là \({\mu _n} = 0,3\). Hỏi số vòng quay trong một phút của bình hình trụ phải như thế nào để vật bám được vào thành bình mà không bị rơi.

Bạn đang xem: Giải Bài Tập Trong Sách Bài Tập Vật Lý 10 Nâng Cao Hay Nhất, Giải Bài Tập Vật Lý 10 Nâng Cao

*
 

*

Phản lực \(\overrightarrow N \) của thành bình đặt lên vật là lực hướng tâm. Do có lực này mà xuất hiện lực ma sát nghỉ giữ cho vật khỏi bị rơi xuống (Hình 2.17G) :

*
 

\({F_{msn}} = P\)Quảng cáo

Xem thêm: domba real giá bao nhiêu

Trong đó : P= mg

Và \({F_{msn}} \le {\mu _n}N = {\mu _n}m{\omega ^2}r = {\mu _n}m{(2\pi n)^2}r\)

Do đó : \(mg \le {\mu _n}m{(2\pi n)^2}r\)

Từ đó : \(n \ge {1 \over {2\pi }}\sqrt {{g \over {{\mu _n}r}}} \approx 2,88\) vòng/giây \( \approx 173\) vòng/phút.

Xem thêm: dầu xanh mỹ giá bao nhiêu


Bài học: Chuyên mục:
Quảng cáo
Bài trướcBài 2.38 trang 26 SBT Vật Lý 10 nâng cao: Cả hai lập luận cùng dẫn tới :
Bài tiếp theoBài 2.41 trang 27 Sách BT Lý lớp 10 Nâng cao: A.Vật chuyển động đều do quán tính .
Danh sách bài tập
Bài 2.49 trang 30 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao: Trong thí nghiệm về lực đàn hồi, vì không có lò xo...
Bài 2.47* trang 29 Sách BT Lý lớp 10 Nâng cao: Lực căng của dây.
Bài 2.48* trang 29 SBT Vật Lý 10 nâng cao:
Bài 2.46 trang 29 SBT Vật Lý 10 nâng cao:
Bài 2.45 trang 28 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao: Trong hệ ở Hình 2.18,ta có :
Bài 2.43 trang 28 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao:Kể từ lúc vật 2 chạm đất, vật 1 còn chuyển động thêm...
Mới cập nhật
Giải bài 1 trang 188 Địa lí 6 Kết nối tri thức: Em hãy nêu một số việc có thể làm hàng ngày để...
Giải bài 1 trang 188 Lịch Sử và Địa Lí lớp 6 sách Kết nối tri thức - Bài 29: Bảo vệ thiên nhiên...
Dựa vào sơ đồ trên và hình 1, em hãy lấy ví dụ về các biện pháp khai thác và sử dụng thông minh...
Hướng dẫn trả lời câu 3 trang 188 Lịch Sử và Địa Lí lớp 6 sách Kết nối tri thức - Bài 29: Bảo...
Để bảo vệ môi trường, mỗi người chúng ta cần phải làm gì?
Hướng dẫn trả lời câu 2 trang 188 Lịch Sử và Địa Lí lớp 6 sách Kết nối tri thức - Bài 29: Bảo...
Em hãy cho biết ý nghĩa của việc bảo vệ tự nhiên và khai thác thông minh tài nguyên thiên nhiên
Hướng dẫn trả lời câu 1 trang 188 Lịch Sử và Địa Lí lớp 6 sách Kết nối tri thức - Bài 29: Bảo...
Hãy nêu một số tác động của con người tới thiên nhiên sẽ làm ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng nhu cầu của...
Hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 187 Lịch Sử và Địa Lí lớp 6 sách Kết nối tri thức và cuộc sống -...
Em hãy nêu một số sáng kiến để có thể giảm việc sử dụng túi ni-lông trong đời sống hằng ngày.
Giải bài 4 trang 186 Lịch Sử và Địa Lí lớp 6 sách Kết nối tri thức và cuộc sống - Bài 28: Mối...