Dịch Tiếng Anh 8 Unit 1 Unit 1 Sgk Tiếng Anh 8 Mới, Getting Started

Task 1.Look at the following pie chart on leisure activities in the US and answer the questions.

Bạn đang xem: Dịch Tiếng Anh 8 Unit 1 Unit 1 Sgk Tiếng Anh 8 Mới, Getting Started

(Nhìn vào biểu đồ hình tròn sau về những hoạt động ở Mỹ và trả lời những câu hỏi.)

*

*

Đáp án:

1. 5.1 hours

2. They do reading, socializing, communicating, sport exercises, using computer, relaxing and thinking, watching TV and other leisure activities.

3. Watching TV, socialising and communicating, using the computer.

Tạm dịch:

Thời gian thư giãn nghỉ ngơi trung bình mỗi ngày

17 phút thư giãn và suy nghĩ

25 phút sử dụng máy vi tính để thư giãn

19 phút chơi thể thao và luyện tập

20 phút đọc sách

39 phút hòa nhập xã hội và giao tiếp

18 phút là những hoạt động thư giãn khác 2,8 giờ xem ti vi.

TỔNG THỜI GIAN CHO THỂ THAO VÀ THƯ GIÃN NGHỈ NGƠI = 5,1 GIỜ

1.Người dân ở Mỹ có bao nhiêu thời gian thư giãn nghỉ ngơi trung bình mỗi ngày vào năm 2012?

5.1 giờ

2.Họ làm gì trong thời gian rảnh?

Họ đọc sách, giao tiếp, hoạt động xã hội, tập thể dục thể thao, sử dụng máy tính, thư giãn và suy ngẫm, xem TV và các hoạt động giải trí khác.

3.Ba hoạt động phổ biến nhất là gì?

Xem TV, giao lưu và các hoạt động xã hội, sử dụng máy tính.

Bài 2

Task 2.Complete the table with information from the pie chart.

(Hoàn thànhbảng sau với thông tin từ biểu đồ hình trònởtrên.)

*

Đáp án:

Tạm dịch:

Tên hoạt động

Verb(Động từ)

thư giãn

suy nghĩ

sử dụng

làm

xem

đọc

giao lưu

giao tiếp

Xem thêm: pô sc giá bao nhiêu

relax

think

use

do

watch

read

socialise

communicate

Bài 3

Task 3.Look at the words. Match them to the categorylabels..

(Nhìn vào các từ. Nối chúng với tên loại.)

*

Hướng dẫn giải:

1 - e

Tạm dịch:trượt ván - chơi thể thao

2 - b

Tạm dịch:một tiểu thuyết, một bài thơ, một tạp chí - đọc

3 - f

Tạm dịch:tin tức, một chương trình thực tế, một vở kịch - xem ti vi

4 - a

Tạm dịch:một ngôn ngữ mới, một kỹ năng - học điều gì đó thú vị

5 - d

Tạm dịch:thu thập tem, gấp giấy origami - có sở thích

6 - h

Tạm dịch:đến địa phương biểu diễn, thăm viện bảo tàng - đi sự kiện/địa điểm văn hóa

7 - c

Tạm dịch:thăm họ hàng, đi mua sắm, làm đồ tự làm - dành thời gian cho gia đình

8 - g

Tạm dịch:nhắn tin, đi xem phim, đi chơi — giao lưu với bạn bè

Bài 4

Task 4.How much time do you spend a day on liesure activities? What are the three activities that you do the most? Share your ideas with a partner.

(Em dành bao nhiêu thời gian trong một ngày cho những hoạt động thư giãn nghỉ ngơi? Ba hoạt động thư giãn nghỉ ngơi nào mà em làm nhiều nhất? Chia sẻ những ý kiến của em với một bạn học.)

Hướng dẫn giải:

I usually spend 3 hours a day for leisure activities. I often watch TV, play badminton and read book most. I also play computer games, play piano, relax...

Tạm dịch:

Tôi thường dành3 giờ một ngày cho những hoạt động thư giãn nghỉ ngơi. Tôi thường xem ti vi, chơi cầu lông và đọc sách nhiều nhất. Tôi cũng chơi trò chơi máy vi tính, chơi dương cầm, thư giãn...

Bài 5

Task 5.Complete the words under the pictures with /br/ or /pr/. Listen to check your answers and repeat.

Xem thêm: bàn chân dài 23cm đi giày size bao nhiêu

(Hoàn thành những từ dưới những bức hình với /br/ hay /pr/. Nghe để kiểm tra những câu trả lời của em và lặp lại.)