bộ sách lớp 5 gồm bao nhiêu quyển

Bộ Sách Giáo Khoa + Sách Bổ Trợ Lớp 5 - Năm 2021-2022 (24 Cuốn) Gồm:

STT Tên  Giá bìa 
1 Vở BT Tiếng việt 5/1           11.700
2 Vở BT Tiếng việt 5/2             9.600
3 Vở BT Toán 5/1            11.100
4 Vở BT Toán 5/2            13.200
5 Vở bài bác luyện Khoa học tập 5           10.800
6 Vở bài bác luyện Lịch sử 5             6.300
7 Vở BT đạo đức nghề nghiệp 5             4.800
8 Bài luyện Toán 5           14.700
9 TH Kĩ thuật 5             6.000
10 Vở bài bác luyện Địa lý 5             6.000
11 Tiếnng anh 5 SBT           45.000
12 Tiếng Việt 5/1           15.000
13 Tiếng việt 5/2           14.000
14 Toán 5           13.000
15 Khoa học tập 5           13.000
16 Lịch sử và địa lí 5           11.000
17 Âm nhạc 5             5.000
18 Đạo đức 5             4.000
19 Kĩ thuật 5             5.000
20 Tiếng anh 5/1 SHS kèm cặp CD       48.000
21 Tiếng anh 5/2 SHS kèm cặp CD      48.000
22 Học Mĩ thuật lớp 5           25.000
23 Hướng dẫn học tập Tin học tập 5 SBT           23.000
24 Hướng dẫn học tập tin cẩn học tập lớp 5           36.000
Tổng          399.200

Công ty CP sản xuất sách Giáo Dục - Nhà xuất phiên bản giáo dục và đào tạo Việt Nam là Đơn vị sản xuất đầu tiên Sách giáo khoa năm học tập 2021 - 2022. Chân trọng ra mắt cho tới Quý thầy/Cô, cha mẹ và các em học viên.