bảng chữ cái tiếng anh có bao nhiêu ký tự

Bách khoa toàn thư hé Wikipedia

Bảng vần âm giờ Anh (tiếng Anh: English alphabet) tân tiến là một trong bảng vần âm Latinh bao gồm 26 vần âm.

Bạn đang xem: bảng chữ cái tiếng anh có bao nhiêu ký tự

Dạng viết lách hoa
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Dạng viết lách thường
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Hình dạng đúng chuẩn của vần âm bên trên ấn phẩm tùy nằm trong nhập cỗ chữ in được kiến thiết. Hình dạng của vần âm Lúc viết lách tay rất là nhiều chủng loại.

Tiếng Anh viết lách dùng nhiều diagraph như ch, sh, th, wh, qu,...tuy vậy ngôn từ này sẽ không coi bọn chúng là những khuôn mẫu tự động riêng không liên quan gì đến nhau nhập bảng vần âm. Người sử dụng giờ Anh còn dùng dạng văn bản ghép truyền thống lâu đời là æœ.

Tên chữ cái[sửa | sửa mã nguồn]

Ít Lúc người tớ phát âm thương hiệu của vần âm trừ Lúc nên vạc âm những kể từ dẫn xuất hoặc kể từ ghép (chẳng hạn tee-shirt, deejay, emcee, okay,...), những dạng dẫn xuất (chẳng hạn exed out, effing,,...) hoặc thương hiệu những đối tượng người dùng được gọi là theo gót thương hiệu vần âm (chẳng hạn wye nhập Y junction, tức là khớp nối hình chữ Y). Danh sách bên dưới thừng trích kể từ Từ điển giờ Anh Oxford. Tên của phụ âm thông thường sở hữu dạng phụ âm + ee hoặc e + phụ âm (chẳng hạn beeef). Ngoại lệ là aitch, jay, kay, cue, ar, ess (trong kể từ ghép phát âm là es-), wyezed.

Chữ cái Tên chữ cái Phát âm
A A /eɪ/[1]
B Bee /biː/
C Cee /siː/
D Dee /diː/
E E /iː/
F Ef (Eff trong trường hợp là động từ) /ɛf/
G Jee /dʒiː/
H Aitch /eɪtʃ/
Haitch[2] /heɪtʃ/
I I /aɪ/
J Jay /dʒeɪ/
Jy[3] /dʒaɪ/
K Kay /keɪ/
L El hoặc Ell /ɛl/
M Em /ɛm/
N En /ɛn/
O O /oʊ/
P Pee /piː/
Q Cue /kjuː/
R Ar /ɑr/
S Ess (es-)[4] /ɛs/
T Tee /tiː/
U U /juː/
V Vee /viː/
W Double-U /ˈdʌbəl.juː/[5]
X Ex /ɛks/
Y Wy hoặc Wye /waɪ/
Z Zed[6] /zɛd/
Zee[7] /ziː/
Izzard[8] /ˈɪzərd/

Một số group vần âm như peebee hoặc emen thường rất dễ bị lầm lẫn Lúc nhập tiếp xúc, nhất là Lúc liên hệ qua quýt điện thoại thông minh hoặc vô tuyến. Để xử lý yếu tố này, người tớ dẫn đến những bảng vần âm tấn công vần - ví dụ điển hình Bảng vần âm tấn công vần ICAO - nhập ê từng vần âm được gán mang lại một chiếc thương hiệu dễ dàng phân biệt cho nhau.

Nguồn gốc[sửa | sửa mã nguồn]

Tên gọi của những vần âm nhập giờ Anh đa phần là thừa kế thẳng kể từ tên thường gọi nhập giờ Latinh (và giờ Etrusca) trải qua giờ trung gian tham là giờ Pháp.

Chữ cái Tiếng Latinh Tiếng Pháp cổ tiếng Anh Trung cổ tiếng Anh hiện nay đại
A á /aː/ /aː/ /aː/ /eɪ/
B /beː/ /beː/ /beː/ /biː/
C /keː/ /tʃeː/ → /tseː/ → /seː/ /seː/ /siː/
D /deː/ /deː/ /deː/ /diː/
E é /eː/ /eː/ /eː/ /iː/
F ef /ɛf/ /ɛf/ /ɛf/ /ɛf/
G /ɡeː/ /dʒeː/ /dʒeː/ /dʒiː/
H /haː/ → /aha/ → /akːa/ /aːtʃ/ /aːtʃ/ /eɪtʃ/
I í /iː/ /iː/ /iː/ /aɪ/
J /dʒeɪ/
K /kaː/ /kaː/ /kaː/ /keɪ/
L el /ɛl/ /ɛl/ /ɛl/ /ɛl/
M em /ɛm/ /ɛm/ /ɛm/ /ɛm/
N en /ɛn/ /ɛn/ /ɛn/ /ɛn/
O ó /oː/ /oː/ /oː/ /oʊ/
P /peː/ /peː/ /peː/ /piː/
Q /kuː/ /kyː/ /kiw/ /kjuː/
R er /ɛr/ /ɛr/ /ɛr/ → /ar/ /ɑr/
S es /ɛs/ /ɛs/ /ɛs/ /ɛs/
T /teː/ /teː/ /teː/ /tiː/
U ú /uː/ /yː/ /iw/ /juː/
V /viː/
W /ˈdʌbəl.juː/
X ex /ɛks, iks/ /iks/ /ɛks/ /ɛks/
Y /hyː, iː/
í graeca /iː ˈɡraɪka/
ui, gui ?
i grec /iː ɡrɛːk/
/wiː/ ? /waɪ/
Z zéta /zeːta/ zed /zɛːd/
et zed /et zeːd/ → /e zed/
/zɛd/
/ɛˈzɛd/
/zɛd, ziː/
/ˈɪzəd/

Tần suất[sửa | sửa mã nguồn]

Chữ loại thông thường sử dụng nhất nhập giờ Anh là chữ E. Chữ loại không nhiều sử dụng nhất là chữ Z. Danh sách tiếp sau đây đã cho chúng ta biết gia tốc kha khá của những vần âm nhập một văn phiên bản giờ Anh nhìn tổng thể vì thế người sáng tác Robert Edward Lewand dẫn ra:[9]

Xem thêm: màn hình 7 plus bao nhiêu inch

Chữ cái Tần suất
A 8,17%
B 1,49%
C 2,78%
D 4,25%
E 12,70%
F 2,23%
G 2,02%
H 6,09%
I 6,97%
J 0,15%
K 0,77%
L 4,03%
M 2,41%
N 6,75%
O 7,51%
P 1,93%
Q 0,10%
R 5,99%
S 6,33%
T 9,06%
U 2,76%
V 0,98%
W 2,36%
X 0,15%
Y 1,97%
Z 0,07%

Lịch sử[sửa | sửa mã nguồn]

Các chú thích nhập bài bác hoặc đoạn này phải hoàn hảo hơn nhằm người không giống còn kiểm chứng. Quý khách hàng rất có thể hùn nâng cao bài bác bằng phương pháp bổ sung cập nhật những vấn đề không đủ nhập chú quí như thương hiệu bài bác, đơn vị chức năng xuất phiên bản, người sáng tác, tháng ngày và số trang (nếu có). Nội dung nào là ghi mối cung cấp ko hợp thức rất có thể bị nghi vấn và xóa khỏi.

Tiếng Anh cổ[sửa | sửa mã nguồn]

Tiếng Anh được viết lách lần thứ nhất vì thế Bảng vần âm rune Anglo-Saxon - được sử dụng kể từ thế kỷ V. Bảng khuôn mẫu tự động này vì thế dân Anglo-Saxon đem theo gót cho tới điểm nhưng mà thời buổi này là Anh Cách Lan. Hiện còn lưu tạo được đặc biệt không nhiều ví dụ về phong thái viết lách giờ Anh cổ này, đa phần số còn còn lại đơn giản những câu xung khắc hoặc những đoạn tách rộc rạc.

Từ thế kỷ VII, Bảng vần âm Latinh vì thế những mái ấm truyền giáo Ki-tô mang lại tiếp tục chính thức thay cho thế Bảng vần âm rune Anglo-Saxon. Tuy nhiên, bảng chữ rune đã và đang tác động lên bảng vần âm giờ Anh đang được trở thành hình, thể hiện nay qua quýt những vần âm nhưng mà bảng rune mang lại là thorn (Þ þ) và wynn (Ƿ ƿ). Về sau người tớ đề ra chữ eth (Đ ð) bằng phương pháp thay cho thay đổi chữ dee (D f). Những người chép mướn Norman sẽ khởi tạo rời khỏi chữ yogh (Ȝ ȝ) kể từ chữ g hòn đảo nhập giờ Anh cổ và giờ Ireland. Họ sử dụng chữ yogh này tuy nhiên song với chữ g Carolingia.

Chữ ghép a-e ash (Æ æ) được gật đầu đồng ý như 1 khuôn mẫu tự động riêng không liên quan gì đến nhau, quánh theo gót chữ æsc nhập cỗ chữ rune Bắc Âu. Tại thời kỳ đặc biệt nguyên sơ, giờ Anh cổ còn tồn tại chữ ghép o-e ethel (Œ œ) với tư cơ hội một khuôn mẫu tự động riêng không liên quan gì đến nhau, sở hữu xuất xứ kể từ chữ œðel nhập cỗ chữ rune. Các chữ ghép v-v hoặc u-u W (W w) cũng khá được dùng.

Xem thêm: ip7 plus màn hình bao nhiêu inch

Năm 1011, Byrhtferð liệt kê 24 chữ cái:

A B C D E F G H I K L M N O Phường Q R S T V X Y Z & ⁊ Ƿ Þ Đ Æ

Tiếng Anh hiện nay đại[sửa | sửa mã nguồn]

Trong giờ Anh tân tiến, Ƿ, Þ, Đ, Æ và œ bị coi là những vần âm tiếp tục lạc hậu. þ và ð nằm trong bị thay cho vì thế th, tuy vậy þ nối tiếp tồn bên trên một thời hạn nữa; dạng viết lách thông thường của þ cũng dần dần trở thành hòa láo nháo nhập cơ hội viết lách chữ Y thông thường (y). þ và ð hiện nay vẫn tồn tại hiện hữu nhập giờ Iceland và giờ Faroe. ƿ bặt tăm ngoài giờ Anh khoảng tầm kể từ thế kỷ XIV Lúc nó bị uu (tức w ngày nay) thay cho thế. ȝ bặt tăm kể từ khoảng tầm thế kỷ XV và bị gh thay cho thế. Các khuôn mẫu tự động UJ - khác lạ với VI - được bổ sung cập nhật nhập thế kỷ XVI.

Dạng viết lách thông thường của chữ s lâu năm (ſ) tồn bên trên cho tới quá trình đầu của giờ Anh tân tiến. æœ tồn bên trên cho tới thế kỷ XIX và được nhập văn viết lách đầu tiên nhằm ghi một số trong những kể từ sở hữu gốc kể từ giờ Hy Lạp hoặc giờ Latinh, ví dụ điển hình kể từ encyclopædia ("bách khoa toàn thư") và kể từ cœlom ("thể khoang") tuy vậy æ và œ không tồn tại nhập giờ Latinh truyền thống hoặc giờ Hy Lạp cổ. Ngày ni nhì chữ này được viết lách trở thành "ae" và "oe", tuy vậy nhập giờ Anh Mỹ thì chữ e lâu năm hầu hết bị loại bỏ đi (chẳng hạn, giờ Anh Mỹ viết lách encyclopedia thay cho mang lại encyclopaedia, fetus thay cho mang lại foetus).

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]