Giải Bài 60 Trang 33 Sgk Toán 9 Tập 1, Bài 60 Trang 33 Toán 9 Tập 1

Cho biểu thức \(B= \sqrt{16x+16}-\sqrt{9x+9}+\sqrt{4x+4}+\sqrt{x+1}\) với \(x\geq -1\).

Bạn đang xem: Giải Bài 60 Trang 33 Sgk Toán 9 Tập 1, Bài 60 Trang 33 Toán 9 Tập 1

a) Rút gọn biểu thức \(B\); 

b) Tìm \(x\) sao cho \(B\) có giá trị là \(16\).

Xem thêm: 1kg giấy bao nhiêu tiền


Xem thêm: mec c63 giá bao nhiêu

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Toán lớp 9: Công thức nghiệm thu gọn của phương trình bậc 2 và luyện tập


Bài 5: Công thức nghiệm thu gọn


Toán lớp 9: Công thức nghiệm của phương trình bậc hai


Ôn tập hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn


Bài 4: Công thức nghiệm của phương trình bậc hai


Bài 6: Cung chứa góc


Tải sách tham khảo


*

Trọn bộ sách giáo khoa toán 9 tập 1,2


Tải về· 36,6K
*

Sách bài tập Toán 9 tập 1, tập 2


Tải về· 20,4K
*

Nâng cao và phát triển toán 9 tập 1 - Vũ Hữu Bình


Tải về· 20,2K
*

Nâng cao và phát triển toán 9 tập 2 - Vũ Hữu Bình


Tải về· 12,1K

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán 9


Tải về· 11,6K

125 đề thi học sinh giỏi toán lớp 9 (có đáp án và lời giải chi tiết)


Tải về· 10,4K

Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán Hình Học 9


Tải về· 9,59K

101 tài liệu luyện thi HSG Toán 9 và thi vào lớp 10 chuyên


Tải về· 9,3K

Bài giải liên quan


Lý thuyết về rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai
Bài 58 trang 32 SGK Toán 9 tập 1
Bài 59 trang 32 SGK Toán 9 tập 1
Bài 60 trang 33 SGK Toán 9 tập 1
Bài 61 trang 33 SGK Toán 9 tập 1
Bài 62 trang 33 SGK Toán 9 tập 1
Bài 63 trang 33 SGK Toán 9 tập 1
Bài 64 trang 33 SGK Toán 9 tập 1
Bài 65 trang 34 SGK Toán 9 tập 1
Bài 66 trang 34 SGK Toán 9 tập 1
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 9
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 9
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 9
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 9
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 9
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 9
Trả lời câu hỏi 1 Bài 8 trang 31 SGK Toán 9 Tập 1
Trả lời câu hỏi 3 Bài 8 trang 32 SGK Toán 9 Tập 1
Trả lời câu hỏi 1, 2 Bài 8 trang 32 SGK Toán 9 Tập 1

Bài học liên quan


Bài 1. Căn bậc hai
Bài 2. Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức
Bài 3. Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương
Bài 4. Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương
Bài 5. Bảng Căn bậc hai
Bài 6. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai
Bài 8. Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai
Bài 9. Căn bậc ba
Bài 1. Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số
Bài 2. Hàm số bậc nhất
Bài 3. Đồ thị của hàm số y = ax + b (a ≠ 0)
Bài 4. Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau
Bài 5. Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0).
Ôn tập chương I – Căn bậc hai. Căn bậc ba
Ôn tập chương II – Hàm số bậc nhất
Bài 7. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai (tiếp theo)
Đề kiểm tra 15 phút - Chương I - Đại số 9
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương I - Đại số 9
Đề kiểm tra 15 phút - Chương 2 - Đại số 9
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 2 - Đại số 9

Bạn học lớp mấy?

Lớp 1Lớp 2Lớp 3Lớp 4Lớp 5Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12

Từ khóa

thu linh the bai tap 60