37 độ f bằng bao nhiêu độ c

Độ F

 • Delisle
 • Độ C
 • Độ F
 • Độ Newton
 • Độ Rømer
 • Gas Mark
 • Kelvin
 • Rankine
 • Reaumur

=

Bạn đang xem: 37 độ f bằng bao nhiêu độ c

Độ C

Xem thêm: 1 hộp găng tay y tế bao nhiêu tiền

Xem thêm: duỗi phục hồi giá bao nhiêu

 • Delisle
 • Độ C
 • Độ F
 • Độ Newton
 • Độ Rømer
 • Gas Mark
 • Kelvin
 • Rankine
 • Reaumur

Công thức 37 °F = (37 - 32) x 5/9 °C = 2,7778 °C

37 °F = 2,7778 °C

Giải thích:

 • 1 °F bởi vì -17,222 °C , vì thế 37 °F tương tự với 2,7778 °C .
 • 1 Độ F = (1 - 32) x 5/9 = -17,222 Độ C
 • 37 Độ F = (37 - 32) x 5/9 = 2,7778 Độ C

Bảng Chuyển thay đổi 37 Độ F trở thành Độ C

Độ F (°F) Độ C (°C)
37,1 °F 2,8333 °C
37,2 °F 2,8889 °C
37,3 °F 2,9444 °C
37,4 °F 3,0 °C
37,5 °F 3,0556 °C
37,6 °F 3,1111 °C
37,7 °F 3,1667 °C
37,8 °F 3,2222 °C
37,9 °F 3,2778 °C

Chuyển thay đổi 37 °F thanh lịch những đơn vị chức năng khác

Đơn vị Đơn vị của Nhiệt độ
Gas Mark -8,4444 Gk
Độ Rømer 8,9583 °Rø
Reaumur 2,2222 °Ré
Độ Newton 0,91667 °N
Delisle 145,83 °D
Rankine 496,67 °Ra
Kelvin 275,93 K
Độ C 2,7778 °C