2/5 tạ bằng bao nhiêu kg

avatar

Hãy luôn luôn lưu giữ cảm ơnvote 5*
nếu câu vấn đáp hữu ích nhé!

Bạn đang xem: 2/5 tạ bằng bao nhiêu kg

TRẢ LỜI

avatar

Đây là câu vấn đáp đang được xác thực

Câu vấn đáp được xác thực chứa chấp vấn đề đúng đắn và uy tín, được xác nhận hoặc vấn đáp vị những Chuyên Viên, nhà giáo tiên phong hàng đầu của Cửa Hàng chúng tôi.

icon

`1` tạ = `100`kg

`2/5` tạ = `100` x `2/5` = 40kg

MIk van lơn hoặc nhất ạ !

Hãy chung quý khách biết câu vấn đáp này thế nào?

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

4.2

Xem thêm: 1a bằng bao nhiêu m2

6 vote

avatar

Đáp án:

Giải quí quá trình giải:

 bằng:2/5*100=40 kg

Hãy chung quý khách biết câu vấn đáp này thế nào?

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

3.4

Xem thêm: bộ sgk lớp 10 giá bao nhiêu

5 vote

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí