25 độ f bằng bao nhiêu độ c

Tải xuống phần mềm Android của bọn chúng tôi

Độ C thanh lịch Độ F (Hoán thay đổi đơn vị)

Bạn đang xem: 25 độ f bằng bao nhiêu độ c

Định dạng

Độ chủ yếu xác

Lưu ý: Kết ngược phân số được sản xuất tròn xoe cho tới 1/64 gần nhất. Để với câu vấn đáp đúng chuẩn rộng lớn van mừng lòng lựa chọn 'số thập phân' kể từ những tùy lựa chọn bên trên sản phẩm.

Lưu ý: quý khách rất có thể tăng hoặc tách chừng đúng chuẩn của câu vấn đáp này bằng phương pháp lựa chọn số chữ số với nghĩa được đòi hỏi kể từ những tùy lựa chọn bên trên sản phẩm.

Xem thêm: 1kg bang bao nhieu n

Lưu ý: Để với sản phẩm số thập phân đơn giản mừng lòng lựa chọn 'số thập phân' kể từ tùy lựa chọn bên trên sản phẩm.

Hiển thị công thức

chuyển thay đổi Độ F thanh lịch Độ C

Hiển thị đang được hoạt động Hiển thị sản phẩm theo dõi format số mũ Thêm thông tin: Độ F Thêm thông tin: Độ C

Độ F

Fahrenheit là 1 thang đo nhiệt độ chừng nhiệt độ động lực học tập, với điểm ngừng hoạt động của nước là 32 chừng F (°F) và điểm sôi là 212 °F (ở áp suất khí quyển chi chuẩn). Mức này khiến điểm sôi và điểm ngừng hoạt động của nước chênh chênh chếch nhau đúng chuẩn 180 chừng. Vì vậy, một chừng bên trên thang Fahrenheit là 1/180 khoảng tầm nhiệt độ chừng kể từ điểm ngừng hoạt động tới điểm sôi của nước. Giá trị ko vô cùng được xác lập là -459,67°F.

Chênh chênh chếch nhiệt độ chừng 1°F tương tự với chênh chênh chếch nhiệt độ chừng 0,556°C.

Xem thêm: msx 2018 giá bao nhiêu

chuyển thay đổi Độ F thanh lịch Độ C

Độ C

Mặc mặc dù ban sơ thang chừng C được xác lập tự điểm nhộn nhịp của nước (và về sau là vấn đề tan chảy của đá), tuy nhiên thang chừng C giờ đầu tiên là 1 thang được suy đi ra, được xác lập có tương quan cho tới thang nhiệt độ chừng Kelvin.

Giá trị 0 bên trên thang chừng C (0 ° C) ni được xác lập là tương tự với 273,15 K, với độ chệnh chênh chếch nhiệt độ chừng của 1 ° C tương tự với độ chệnh chênh chếch của 1 K, tức là độ cao thấp đơn vị chức năng vào cụ thể từng thang là như nhau. Vấn đề này tức là 100 ° C, trước đó được xác lập là vấn đề sôi của nước, ni được xác lập là tương tự với 373,15 K.

Thang đo chừng C là 1 hệ phân chia khoảng, ko cần là hệ tỷ trọng, tức là thang đo chừng C theo dõi một thang kha khá chứ không cần cần vô cùng. cũng có thể thấy được điều nà

Bảng Độ F thanh lịch Độ C

Độ F Độ C
0 -17.78
1 -17.22
2 -16.67
3 -16.11
4 -15.56
5 -15.00
6 -14.44
7 -13.89
8 -13.33
9 -12.78
10 -12.22
11 -11.67
12 -11.11
13 -10.56
14 -10.00
15 -9.44
16 -8.89
17 -8.33
18 -7.78
19 -7.22
Độ F Độ C
20 -6.67
21 -6.11
22 -5.56
23 -5.00
24 -4.44
25 -3.89
26 -3.33
27 -2.78
28 -2.22
29 -1.67
30 -1.11
31 -0.56
32 0.00
33 0.56
34 1.11
35 1.67
36 2.22
37 2.78
38 3.33
39 3.89
Độ F Độ C
40 4.44
41 5.00
42 5.56
43 6.11
44 6.67
45 7.22
46 7.78
47 8.33
48 8.89
49 9.44
50 10.00
51 10.56
52 11.11
53 11.67
54 12.22
55 12.78
56 13.33
57 13.89
58 14.44
59 15.00