200 độ f bằng bao nhiêu độ c

Tải xuống phần mềm Android của bọn chúng tôi

Độ C thanh lịch Độ F (Hoán thay đổi đơn vị)

Bạn đang xem: 200 độ f bằng bao nhiêu độ c

Định dạng

Độ chủ yếu xác

Lưu ý: Kết ngược phân số được sản xuất tròn trĩnh cho tới 1/64 gần nhất. Để với câu vấn đáp đúng mực rộng lớn van phấn khởi lòng lựa chọn 'số thập phân' kể từ những tùy lựa chọn bên trên sản phẩm.

Lưu ý: quý khách rất có thể tăng hoặc hạn chế chừng đúng mực của câu vấn đáp này bằng phương pháp lựa chọn số chữ số với nghĩa được đòi hỏi kể từ những tùy lựa chọn bên trên sản phẩm.

Xem thêm: 24cm đi giày size bao nhiêu

Lưu ý: Để với sản phẩm số thập phân giản đơn phấn khởi lòng lựa chọn 'số thập phân' kể từ tùy lựa chọn bên trên sản phẩm.

Hiển thị công thức

chuyển thay đổi Độ F thanh lịch Độ C

Hiển thị đang được hoạt động Hiển thị sản phẩm theo gót định hình số mũ Thêm thông tin: Độ F Thêm thông tin: Độ C

Độ F

Fahrenheit là một trong những thang đo nhiệt độ chừng nhiệt độ động lực học tập, với điểm ngừng hoạt động của nước là 32 chừng F (°F) và điểm sôi là 212 °F (ở áp suất khí quyển chi phí chuẩn). Mức này khiến điểm sôi và điểm ngừng hoạt động của nước chênh chênh chếch nhau đúng mực 180 chừng. Vì vậy, một chừng bên trên thang Fahrenheit là 1/180 khoảng tầm nhiệt độ chừng kể từ điểm ngừng hoạt động tới điểm sôi của nước. Giá trị ko vô cùng được xác lập là -459,67°F.

Chênh chênh chếch nhiệt độ chừng 1°F tương tự với chênh chênh chếch nhiệt độ chừng 0,556°C.

Xem thêm: màn hình vsmart active 3 giá bao nhiêu

chuyển thay đổi Độ F thanh lịch Độ C

Độ C

Mặc cho dù lúc đầu thang chừng C được xác lập vì chưng điểm sầm uất của nước (và sau đây là vấn đề tan chảy của đá), tuy nhiên thang chừng C giờ đầu tiên là một trong những thang được suy đi ra, được xác lập có tương quan cho tới thang nhiệt độ chừng Kelvin.

Giá trị 0 bên trên thang chừng C (0 ° C) ni được xác lập là tương tự với 273,15 K, với độ chệnh chênh chếch nhiệt độ chừng của 1 ° C tương tự với độ chệnh chênh chếch của 1 K, Có nghĩa là độ dài rộng đơn vị chức năng vào cụ thể từng thang là như nhau. Như vậy Có nghĩa là 100 ° C, trước đó được xác lập là vấn đề sôi của nước, ni được xác lập là tương tự với 373,15 K.

Thang đo chừng C là một trong những hệ phân tách khoảng, ko cần là hệ tỷ trọng, Có nghĩa là thang đo chừng C theo gót một thang kha khá chứ không hề cần vô cùng. cũng có thể thấy được điều nà

Bảng Độ F thanh lịch Độ C

Độ F Độ C
0 -17.78
1 -17.22
2 -16.67
3 -16.11
4 -15.56
5 -15.00
6 -14.44
7 -13.89
8 -13.33
9 -12.78
10 -12.22
11 -11.67
12 -11.11
13 -10.56
14 -10.00
15 -9.44
16 -8.89
17 -8.33
18 -7.78
19 -7.22
Độ F Độ C
20 -6.67
21 -6.11
22 -5.56
23 -5.00
24 -4.44
25 -3.89
26 -3.33
27 -2.78
28 -2.22
29 -1.67
30 -1.11
31 -0.56
32 0.00
33 0.56
34 1.11
35 1.67
36 2.22
37 2.78
38 3.33
39 3.89
Độ F Độ C
40 4.44
41 5.00
42 5.56
43 6.11
44 6.67
45 7.22
46 7.78
47 8.33
48 8.89
49 9.44
50 10.00
51 10.56
52 11.11
53 11.67
54 12.22
55 12.78
56 13.33
57 13.89
58 14.44
59 15.00