1nm bằng bao nhiêu cm

Đổi đơn vi chừng nhiều năm | nanometer ➟ centimeter

Máy tính thay đổi kể từ Nanômét lịch sự Centimét (nm → cm). Nhập số đơn vị chức năng nhập dù bên dưới các bạn sẽ sở hữu tức thì thành phẩm.

Bạn đang xem: 1nm bằng bao nhiêu cm

Đổi Nanômét (nm) lịch sự Centimét (cm)

Centimét lịch sự Nanômét (Hoán thay đổi đơn vị)

Nanômét

Một nanômét (viết tắt là nm) là 1 trong khoảng cách vì thế 1 phần tỉ mét (10 nón −9 m).

Trong hệ thống kê giám sát quốc tế, nanômét là đơn vị chức năng đo được suy rời khỏi kể từ đơn vị chức năng cơ phiên bản mét theo gót khái niệm bên trên.

Xem thêm: 1 oz là bao nhiêu ml

Chữ nanô (hoặc nhập viết lách tắt là n) viết lách ngay tắp lự trước những đơn vị chức năng nhập hệ thống kê giám sát quốc tế nhằm chỉ rằng đơn vị chức năng này được phân tách 1 000 000 000 (1 tỉ) chuyến.

Cách quy thay đổi nm → cm

1 Nanômét vì thế 1.0E-7 Centimét:

1 nm = 1.0E-7 cm

Xem thêm: bánh tipo bao nhiêu tiền

1 centimet = 10000000 nm

Centimét

Centimet là đơn vị chức năng đo chiều nhiều năm nhập hệ mét, vì thế 1 phần trăm mét

1cm tương tự với 0,39370 inch.

Bảng Nanômét lịch sự Centimét

1nm bằng bao nhiêu cm
0.01 Nanômét = 1.0E-9 Centimét10 Nanômét = 1.0E-6 Centimét
0.1 Nanômét = 1.0E-8 Centimét11 Nanômét = 1.1E-6 Centimét
1 Nanômét = 1.0E-7 Centimét12 Nanômét = 1.2E-6 Centimét
2 Nanômét = 2.0E-7 Centimét13 Nanômét = 1.3E-6 Centimét
3 Nanômét = 3.0E-7 Centimét14 Nanômét = 1.4E-6 Centimét
4 Nanômét = 4.0E-7 Centimét15 Nanômét = 1.5E-6 Centimét
5 Nanômét = 5.0E-7 Centimét16 Nanômét = 1.6E-6 Centimét
6 Nanômét = 6.0E-7 Centimét17 Nanômét = 1.7E-6 Centimét
7 Nanômét = 7.0E-7 Centimét18 Nanômét = 1.8E-6 Centimét
8 Nanômét = 8.0E-7 Centimét19 Nanômét = 1.9E-6 Centimét
9 Nanômét = 9.0E-7 Centimét20 Nanômét = 2.0E-6 Centimét