1kg đậu xanh giá bao nhiêu

 • 89.000 đ -1 % Nơi bán: Sài Gòn, Toàn Quốc lazada.vn
 • 100.000 đ -9 % Nơi bán: Sài Gòn, Toàn Quốc lazada.vn
 • 120.000 đ -25 % Nơi bán: Sài Gòn, Toàn Quốc lazada.vn
 • 125.000 đ -50 % Nơi bán: Sài Gòn, Toàn Quốc lazada.vn
 • 55.000 đ Nơi bán: Sài Gòn, Toàn Quốc tiki.vn
 • 42.000 đ -35 % Nơi bán: Sài Gòn, Toàn Quốc lazada.vn
 • 45.000 đ Nơi bán: Sài Gòn, Toàn Quốc lazada.vn
 • 70.000 đ Nơi bán: Sài Gòn, Toàn Quốc lazada.vn
 • 90.000 đ -10 % Nơi bán: Sài Gòn, Toàn Quốc lazada.vn
 • 75.000 đ Nơi bán: Sài Gòn, Toàn Quốc lazada.vn
 • 100.000 đ Nơi bán: Toàn Quốc shopee.vn
 • 120.000 đ Nơi bán: Toàn Quốc shopee.vn
 • 119.000 đ Nơi bán: Toàn Quốc shopee.vn
 • 119.000 đ Nơi bán: Toàn Quốc shopee.vn
 • 120.000 đ Nơi bán: Toàn Quốc shopee.vn
 • 195.000 đ Nơi bán: Sài Gòn, Toàn Quốc lazada.vn
 • 290.000 đ -5 % Nơi bán: Toàn Quốc shopee.vn
 • 192.000 đ -20 % Nơi bán: Sài Gòn, Toàn Quốc lazada.vn
 • 45.000 đ Nơi bán: Sài Gòn, Toàn Quốc lazada.vn
 • 54.900 đ -35 % Nơi bán: Sài Gòn, Toàn Quốc lazada.vn
 • 70.000 đ -22 % Nơi bán: Sài Gòn, Toàn Quốc lazada.vn
 • 54.500 đ -36 % Nơi bán: Sài Gòn, Toàn Quốc lazada.vn
 • 55.000 đ Nơi bán: Sài Gòn, Toàn Quốc lazada.vn
 • 95.000 đ -14 % Nơi bán: Sài Gòn, Toàn Quốc lazada.vn
 • 130.000 đ Nơi bán: Toàn Quốc shopee.vn
 • 115.000 đ Nơi bán: Toàn Quốc shopee.vn
 • 160.000 đ Nơi bán: Toàn Quốc shopee.vn
 • 55.000 đ Nơi bán: Sài Gòn, Toàn Quốc tiki.vn
 • 65.000 đ Nơi bán: Sài Gòn, Toàn Quốc tiki.vn
 • 70.000 đ Nơi bán: Sài Gòn, Toàn Quốc tiki.vn
 • 89.000 đ Nơi bán: Sài Gòn, Toàn Quốc tiki.vn
 • Giá kể từ 63.000 đ Có toàn bộ 14 điểm bán
 • Giá kể từ 70.000 đ Có toàn bộ 10 điểm bán
 • Giá kể từ 83.600 đ Có toàn bộ 4 điểm bán
 • Giá kể từ 79.000 đ Có toàn bộ 4 điểm bán
 • 85.000 đ -22 % Nơi bán: Sài Gòn, Toàn Quốc lazada.vn
 • 90.000 đ Nơi bán: Sài Gòn, Toàn Quốc lazada.vn
 • 110.000 đ Nơi bán: Toàn Quốc shopee.vn
 • 77.000 đ Nơi bán: Sài Gòn, Toàn Quốc lazada.vn
 • 150.000 đ Nơi bán: Sài Gòn, Toàn Quốc lazada.vn

So sánh, lần tìm tòi canh ty mua sắm giá tốt rẻ mạt, đáng tin tưởng và chất lượng nhất