1cm bang bao nhieu dm

Đổi đơn vi chừng lâu năm | centimeter ➟ decimeter

Máy tính thay đổi kể từ Centimét thanh lịch Đêximét (cm → dm). Nhập số đơn vị chức năng nhập dù bên dưới các bạn sẽ với ngay lập tức thành phẩm.

Bạn đang xem: 1cm bang bao nhieu dm

Đổi Centimét (cm) thanh lịch Đêximét (dm)

Đêximét thanh lịch Centimét (Hoán thay đổi đơn vị)

Centimét

Centimet là đơn vị chức năng đo chiều lâu năm nhập hệ mét, vị một trong những phần trăm mét

Xem thêm: novo 7 gia bao nhieu

1cm tương tự với 0,39370 inch.

Cách quy thay đổi centimet → dm

1 Centimét vị 0.1 Đêximét:

Xem thêm: iphone 7 lock giá bao nhiêu

1 centimet = 0.1 dm

1 dm = 10 cm

Đêximét

Một đơn vị chức năng chiều lâu năm theo đòi hệ mét vị một trong những phần chục mét

Bảng Centimét thanh lịch Đêximét

1cm vị từng nào dm
0.01 Centimét = 0.001 Đêximét10 Centimét = 1 Đêximét
0.1 Centimét = 0.01 Đêximét11 Centimét = 1.1 Đêximét
1 Centimét = 0.1 Đêximét12 Centimét = 1.2 Đêximét
2 Centimét = 0.2 Đêximét13 Centimét = 1.3 Đêximét
3 Centimét = 0.3 Đêximét14 Centimét = 1.4 Đêximét
4 Centimét = 0.4 Đêximét15 Centimét = 1.5 Đêximét
5 Centimét = 0.5 Đêximét16 Centimét = 1.6 Đêximét
6 Centimét = 0.6 Đêximét17 Centimét = 1.7 Đêximét
7 Centimét = 0.7 Đêximét18 Centimét = 1.8 Đêximét
8 Centimét = 0.8 Đêximét19 Centimét = 1.9 Đêximét
9 Centimét = 0.9 Đêximét20 Centimét = 2 Đêximét