1600 kg bằng bao nhiêu tạ

Ta có: 100 kilogam = 1 tạ

Vậy 1600 kilogam = 16 tạ

Bạn đang xem: 1600 kg bằng bao nhiêu tạ

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điền đáp án chính nhập dù trống:

Một cửa hàng, ngày loại nhất bán tốt 150 kilogam gạo, ngày loại nhị bán tốt gấp hai số gạo tiếp tục cung cấp của ngày loại nhất. Hỏi cả nhị ngày cửa hàng bán tốt từng nào ki-lô-gam gạo?

Vậy cả nhị ngày cửa hàng bán tốt … kilogam gạo.

Câu 2:

Lựa lựa chọn đáp án chính nhất:

3400 kilogam = 34 ?

Tên đơn vị chức năng cần thiết điền nhập dù rỗng tuếch bên trên là:

Câu 3:

Lựa lựa chọn đáp án chính nhất:

12 tấn = 120 tạ. Đúng hoặc sai?

Câu 4:

Điền đáp án chính nhập dù trống:

19000 kilogam = … tấn

Câu 5:

Lựa lựa chọn đáp án chính nhất:

18 của 56 tạ vày ? tạ

Số phù hợp nhằm điền nhập dù rỗng tuếch bên trên là:

Câu 6:

Điền đáp án chính nhập dù trống:

Trong một kho hoa màu với chứa chấp 882 tạ gạo bao gồm 2 loại: gạo nếp và gạo tẻ, biết số gạo nếp vày 25 số gạo tẻ. Hỏi từng loại với từng nào tạ?

Vậy kho hoa màu ê với … tạ gạo nếp, và … tạ gạo tẻ.

Xem thêm: lens fix 50 1.8 giá bao nhiêu

Câu 7:

Điền đáp án chính nhập dù trống:

… g = 5 hg

Câu 8:

Điền đáp án chính nhập dù trống:

3 tạ 20kg = … kg

Câu 9:

Điền đáp án chính nhập dù trống:

2 tạ + 5 kilogam = … kg

Câu 10:

Lựa lựa chọn đáp án chính nhất:

33200 kilogam = 332 ?

Tên đơn vị chức năng cần thiết điền nhập dù rỗng tuếch bên trên là:

Câu 11:

Lựa lựa chọn đáp án chính nhất:

15 của 55 kilogam vày ? kg

Số phù hợp nhằm điền nhập dù rỗng tuếch bên trên là:

Câu 12:

Điền lốt (>, <, =) phù hợp nhập vị trí trống:

30 tạ … 3 yến

Câu 13:

Lựa lựa chọn đáp án chính nhất:

Xem thêm: sinh năm 68 năm nay bao nhiêu tuổi

26 kilogam x 4 = ?

Câu 14:

Điền đáp án chính nhập dù trống:

3hg 5g = … g