104 độ f bằng bao nhiêu độ c

Độ F

 • Delisle
 • Độ C
 • Độ F
 • Độ Newton
 • Độ Rømer
 • Gas Mark
 • Kelvin
 • Rankine
 • Reaumur

=

Bạn đang xem: 104 độ f bằng bao nhiêu độ c

Độ C

Xem thêm: 1 giay bang bao nhieu miligiay

Xem thêm: bbia 25 giá bao nhiêu

 • Delisle
 • Độ C
 • Độ F
 • Độ Newton
 • Độ Rømer
 • Gas Mark
 • Kelvin
 • Rankine
 • Reaumur

Công thức 104 °F = (104 - 32) x 5/9 °C = 40 °C

104 °F = 40 °C

Giải thích:

 • 1 °F vì như thế -17,222 °C , vì thế 104 °F tương tự với 40 °C .
 • 1 Độ F = (1 - 32) x 5/9 = -17,222 Độ C
 • 104 Độ F = (104 - 32) x 5/9 = 40 Độ C

Bảng Chuyển thay đổi 104 Độ F trở thành Độ C

Độ F (°F) Độ C (°C)
104,1 °F 40,056 °C
104,2 °F 40,111 °C
104,3 °F 40,167 °C
104,4 °F 40,222 °C
104,5 °F 40,278 °C
104,6 °F 40,333 °C
104,7 °F 40,389 °C
104,8 °F 40,444 °C
104,9 °F 40,5 °C

Chuyển thay đổi 104 °F thanh lịch những đơn vị chức năng khác

Đơn vị Đơn vị của Nhiệt độ
Gas Mark -5,7857 Gk
Độ Rømer 28,5 °Rø
Reaumur 32,0 °Ré
Độ Newton 13,2 °N
Delisle 90,0 °D
Rankine 563,67 °Ra
Kelvin 313,15 K
Độ C 40,0 °C