1 lít bằng bao nhiêu cm3

1 lít vì chưng từng nào ml, vì chưng từng nào m3, cm3 là vướng mắc của không hề ít chúng ta Khi gặp gỡ trở ngại trong các công việc quy thay đổi đằm thắm lít và những đơn vị chức năng đo thể tích không giống. Hãy nằm trong Wikiaz.net dò xét hiểu về đơn vị chức năng lít này và những quy thay đổi lít thế nào nhé!

Cách quy đổi Lít rời khỏi những đơn vị chức năng đo thể tích khác

Lít là đơn vị chức năng đo thể tích nằm trong Hệ mét tuy nhiên ko nằm trong Hệ thống đo lường và tính toán Quốc tế (SI). Lít là đơn vị chức năng ngoài SI tuy nhiên được đồng ý dùng như SI. Đơn vị thể tích hạ tầng của lít là mét khối (thuộc SI).

Bạn đang xem: 1 lít bằng bao nhiêu cm3

Đơn vị lít được dùng thông dụng nhập cuộc sống mỗi ngày, khá thuận tiện vì thế 1 lít không thật rộng lớn như mét khối và cũng không thật nhỏ như ml (cm3).

Một số đơn vị chức năng tương quan của lít phải nhắc cho tới như: Microlit (µL) < millilit (mL) < xentilit (cL) < đêxilít < lít < kilôlit < mêgalit.

Theo trật tự kể từ nhỏ cho tới rộng lớn tớ có: ml = cm3 < lít < m3

Xem thêm: kiss day là ngày bao nhiêu

1 lít = 1 dm3

1 lít = 1000 ml = 1000 cm3

Xem thêm: mam xe sirius gia bao nhieu

1 lít = 0.001 m3

Bảng quy đổi kể từ Lít lịch sự ml và Mét khối

Lít ml/cm3/cc Mét khối
1lít = 1000 = 0.001
2lít = 2000 = 0.002
3lít = 3000 = 0.003
4lít = 4000 = 0.004
5lít = 5000 = 0.005
6lít = 6000 = 0.006
7lít = 7000 = 0.007
8lít = 8000 = 0.008
9lít = 9000 = 0.009
10lít = 100005 = 0.01

Hy vọng Wikiaz.net đã hỗ trợ chúng ta nắm rõ rộng lớn về đơn vị chức năng lít và cơ hội quy thay đổi lít rời khỏi những đơn vị chức năng đo thẻ tích thông dụng không giống.